Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozory ve výstavbě - webinář

Dozory ve výstavbě - webinář

Dozory ve výstavbě – technický dozor stavebníka u privátních a veřejných zakázek, stavební dozor u staveb realizovaných svépomocí, dozory dotčených orgánů a stavebních úřadů.

Program webináře

 1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy.
 2. Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě.
 3. Dozor nad plněním požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 4. Dozor nad plněním požadavků na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 5. Dozor nad plněním požadavků na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb. (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
 6. Dozor nad naplněním požadavků prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
 7. Dozor nad naplněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. vedení stavebního deníku.
 8. Součástí online webináře bude diskuze, ukázky slidů k výše uvedeným bodům.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA

ORGANIZACE:
OK Plzeň ČKAIT - Hana Hričinová, plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
5. 5. 2021 od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

 

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 4. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
130
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006115 Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D.
2 0014351 Ing. Eva Sekerová
3 0009347 Ing. František Marek
4 0202361 Ing. Ivo Paulus
5 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
6 0201177 Pavel Ulč
7 0202172 Ing. Petr Procházka
8 0202328 Ing. Roman Sornas
9 0201883 Ing. Kateřina Boříková
10 0202196 Ing. Jiří Olejník
11 0202101 Ing. Tomáš Pohanka
12 0201902 Pavel Novák
13 0201442 Martin Vild
14 0201674 Ing. Marek Weishäupl
15 0201111 Ing. Martin Karafiát
16 0202324 Petr Černý
17 0202379 Ing. Petr Blažek
18 0201783 Milan Archman
19 0202055 Ing. Michal Dub
20 0201919 Miroslav Valenta
21 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
22 0201577 Ing. Josef Rojt
23 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
24 0202329 Bc. Karolína Monhartová
25 0200955 Karel Cynybulk
26 0201790 Roman Steinbach
27 0202239 Tomáš Stehlík
28 0202366 Ing. Martin Švehla
29 0201587 Miroslav Vála
30 0201689 Ing. Aleš Kocábek
31 0300207 Ing. Pavel Cenefels
32 0202002 Ing. Jiří Ulman
33 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
34 0202019 Ing. Jan Cikán
35 0202395 Lukáš Klaus
36 0202320 Ing. Michaela Tanczošová
37 0201554 Zdeňka Kubešová
38 0200021 Ing. Adolf Křížek
39 0201854 Ing. Ota Heller
40 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
41 1301863 Jan Vaculík
42 0202134 Petr Smetana
43 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
44 0200816 Petr Rezler
45 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
46 0200885 Ing. Milan Krejcar
47 0200501 Jiří Vaněk
48 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
49 0201519 Ing. Jiří Růžička
50 0202319 Ing. Petr Chmelík
51 0201827 Pavel Novák
52 0201991 Ing. Bohumil Páník
53 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
54 0201189 Dana Kůrková
55 0005027 Marie Vilímová
56 0011728 Ing. Tomáš Pecival
57 0002410 Ing. Jan Mužík
58 0013145 Ing. Petr Kubišta
59 0012250 David Tršo
60 0008929 Ing. Jan Lukšo
61 0001925 Ing. Radim Jiskra
62 0012024 Ing. Tomáš Faltus
63 0200456 Ing. Jiří Hrabák
64 0014332 Martin Traxl
65 0008793 Ing. Stanislav Staněk
66 0014443 Filip Soudek
67 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
68 0014471 Ing. Jan Kutálek
69 1202122 Tomáš Kopečný
70 0011561 Martin Diepold
71 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
72 0012747 Petr Pětioký
73 0008372 Ing. Radka Šritterová
74 0014455 Ing. František Betlach
75 0012164 Lubomír Mrštný
76 0013359 Ing. Pavel Brejcha
77 0014531 Ing. Michal Moravec
78 0013931 Ing. Hana Zdražilová
79 0008209 Ing. Jana Břicháčová
80 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
81 0005599 Karel Zvonař
82 0202080 Miroslav Musil
83 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
84 0014547 Ing. Jan Linhart
85 0014282 David Novotný
86 0012996 Pavel Háněl
87 0009672 Ing. Michal Rulc
88 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
89 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
90 0008501 Pavel Brambora
91 1000392 Ing. Miloš Černý
92 0200390 Ing. Václav Nový
93 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
94 0010933 Ing. Ivana Fialová
95 0200239 Ing. Jiří Ťupa
96 0202313 Ing. Petr Kolář
97 0007377 Ing.arch. Gabriel Müller
98 0013655 Michal Slabý
99 1200407 Ing. Libuše Kujová
100 0014306 Jaroslav Tláskal
101 0010687 Zdeněk Karmazin
102 0011572 Ing. Milan Vávra
103 0010767 Ing. Marián Múdry
104 0202342 Bc. Milan Matějka
105 0201662 Jiří Kruml
106 0200391 Ing. Václav Bouberle
107 0004775 Ing. Roman Nýč
108 0005135 Ing. Michal Ulmajer
109 0012572 Jan Fassmann
110 0014450 Martin Pavlíček
111 0601403 Ing. Jiří Sluka
112 0013076 Ing. Jiří Franěk
113 0000863 Ing. Josef Prošek
114 0201204 Ing. Miroslav Duchek
115 0201948 Ing. Václav Kuchynka
116 1301312 Ing. Petr Neradil
117 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
118 0012457 Roman Jáchym
119 1202381 Ing. Ivo Toláš
120 0200275 Ing. Josef Malý
121 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
122 0005768 Josef Novák
123 0202301 Ing. Jan Bihary
124 0009708 Ing. Jindřich Jirák
125 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
126 0501334 Monika Štemberová
127 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
128 0200751 Ing. Miroslav Voříšek
129 0201375 Ing. Pavel Spisar
130 0200603 Zbyněk Milota
131 0002263 Ing. Vladimír Vrábel
132 0014329 Ing. Jan Farkaš
133 0009015 Ing. Petr Chotěborský