Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevěný dům

Dřevěný dům

První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.

Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže: Nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).

Termín konání: 30.11. 2005 – 28.2. 2006

Porota:
Řádní členové poroty závislí

 • Ing. Ladislav Vaněk (MPO)
 • Ing. Václav Stránský (MZe )
 • Ing. Miroslav Urban (MMR)
 • Ing. Jiří Fereš (MŽP)

Řádní členové poroty nezávislí

 • Ing. arch. Josef Smola (člen ČKA)
 • Ing. arch. Jaromír Kročák (člen ČKA)
 • Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA)
 • Ing. arch. Jan Jehlík (člen ČKA)
 • Ing. Karel Rod (člen ČKAIT)

Náhradníci poroty závislí

 • Ing. Rudolf Jan ( Nadace dřevo pro život)
 • Ing. Jitka Víchová (MPO)

Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Josef Patrný ( člen ČKA )


Počet přihlášených návrhů: 136

Ceny a odměny celkem: 1 100 000 Kč

KATEGORIE BYTOVÝ DŮM

Ceny

 • 1. cena – neudělena
 • 2. cena (280 000 Kč) - Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora
 • 3. cena (160 000 Kč) - Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

Odměny

 • Odměna (15 000 Kč) - Vratislav Hudec – lokalita Kutná Hora
 • Odměna (15 000 Kč) - Jiří Jindřich, Ondřej Kubík – lokalita Kutná Hora
 • Odměna (15 000 Kč) - Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita Třeboň
 • Odměna (15 000 Kč) - Jiří Beran – lokalita Kutná Hora
 • Odměna (15 000 Kč) - Viktor Tuček – lokalita Kutná Hora
 • Odměna (15 000 Kč) - Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora


KATEGORIE RODINNÝ DŮM

Ceny

 • 1. cena (200 000 Kč) - Petr Jureček, Michal Kotlas
 • 2. cena (120 000 Kč) - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík
 • 3. cena (80 000 Kč) - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek
 • 3. cena (80 000 Kč) - Viktor Tuček

Odměny

 • Odměna (15 000 Kč) - Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler
 • Odměna (15 000 Kč) - Michal Fišer, Viktor Vlach
 • Odměna (15 000 Kč) - Tomáš Pavlas
 • Odměna (15 000 Kč) - David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr Fraš
 • Mimořádná odměna (10 000 Kč) – M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. Kubiszová
 • Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr Němec
 • Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Rudolf Müller, Michal Štourač

 

Oceněné návrhy - bytový dům

 

dreveny-dum 2. cena - Aleš Břečka, Jan Lefner

dreveny-dum 3. cena - Martin Kačírek

Oceněné návrhy - rodinný dům

dreveny-dum 1. cena - Petr Jureček, Michal Kotlas

dreveny-dum 2. cena - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík

dreveny-dum 3. cena - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek

dreveny-dum 3. cena - Viktor Tuček

20. 12. 2005