Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EET pozastavena do konce roku pro všechny vlny

EET pozastavena do konce roku pro všechny vlny

Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušena jen do konce letošního roku. Sněmovna 26. 5. 2020 odmítla snahu Senátu o odklad EET pro další odvětví vyjma ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do konce června 2023. Návrh na kratší odklad, který vláda zdůvodnila snahou nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie coronaviru, prezident podepsal 28.5.2020. Novela zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla zveřejněna 2. 6. 2020 ve Sbírce zákonů, částce č. 97, pod číslem zákona 263/2020 Sb.:

(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. září 2020.

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2020.

Přechodné ustanovení
Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.

Doporučujeme oficiální webové stránky Finanční správy www.etrzby.cz , konkrétně nejčastější dotazy podnikatelů https://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu
02. 06. 2020