Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost budov 2013

Energetická náročnost budov 2013

Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) o energetické náročnosti budov a novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií


Termínová listina seminářů ČKAIT k energetické náročnosti budov
Nízkoenergetické domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie
DatumDenOblastní kancelářPoznámka
28. 02. 2013ČtvrtekOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 1. termín Praha
05. 03. 2013ÚterýOK Karlovy VaryZahájení 9.oo hod.
06. 03. 2013StředaOK Hradec KrálovéZahájení 9.oo hod.
11. 03. 2013PondělíOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 2. termín Praha
12. 03. 2013ÚterýOK OlomoucZahájení 9.oo hod.
13. 03. 2013StředaOK ZlínZahájení 13.oo hod.
14. 03. 2013čtvrtekOK BrnoZahájení 9.oo hod.
18. 03. 2013pondělíOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 3. termín Praha
19. 03. 2013úterýOK JihlavaZahájení 9.oo hod.
20. 03. 2013středaOK PlzeňZahájení 9.oo hod.
21. 03. 2013čtvrtekOK České BudějoviceZahájení 13.oo hod.
25. 03. 2013PondělíOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 4. termín Praha
26. 03. 2013úterýOK LiberecZahájení 9.oo hod.
27. 03. 2013středaOK PardubiceZahájení 9.oo hod.
28. 03. 2013čtvrtekOK Ústí nad LabemZahájení 9.oo hod.
09. 04. 2013úterýOK OstravaZahájení 13.oo hod. - 1. termín Ostrava
29. 04. 2013úterýOK OstravaZahájení 13.oo hod. - 2. termín Ostrava

Semináře připravila pracovní skupina ČKAIT pro EPBD II. Tímto seminářem zahajuje Komora vzdělávací cyklus věnovaný převzetí druhé evropské energetické směrnice (EPBD) do právního řádu ČR a důsledkům nové právní úpravy pro činnost projektantů a stavbyvedoucích. Seminář bude obsahovat tři základní tematické přednášky:

Umisťování staveb, architektonické řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie
Odborný garant: Ing. arch. Josef Smola, člen odborné pracovní skupiny pro EPBD II
Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie
Odborný garant: Ing. Jaroslav Šafránek, člen odborné pracovní skupiny pro EPBD II
Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie
Odborný garant: Prof. Ing. Karel Kabele, předseda odborné pracovní skupiny pro EPBD II

K obsahu jednotlivých přednášek
Umisťování staveb, architektonické řešení pasivních a téměř nulových domů
Přednáška bude rozdělena do dvou částí:
 • Kratší, v které se seznámí posluchači s principy a požadavky na umisťování a orientaci energeticky úsporných budov. Dále požadavky právních předpisů v této oblasti, rovněž s problematikou přeregulovanosti územních plánů a jejími negativními následky v případě koncepce budov.
 • Větší prostor bude ponechán ukázkám různých typologických druhů budov, zejména vztahu a závislosti kvalitního architektonického řešení a energetického konceptu. Příklady tuzemských a zahraničních staveb.
Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie
 • dopady ustanovení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií na energetickou náročnost budov
 • nové prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb., vydané v souvislosti s přijetím novely zákona vztahující se k hodnocení energetické náročnosti budov
 • metoda hodnocení ENB podle nového prováděcího předpisu
 • návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí na stavební konstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie
 • stavební konstrukce, výrobky a materiály vhodné pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie
 • Integrované navrhování technických zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie
 • Principy pasivního vytápění a chlazení budov.
 • Principy řešení a specifika návrhu systémů vytápění, chlazeni, větrání, přípravy teplé vody, osvětleni a regulace.
 • Volba a kombinace zdrojů energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Dotčené právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (EPBD II). Směrnice nabyla účinnosti dnem 8. července 2010. Členské státy EU měly za povinnost zapracovat směrnici do národních právních řádů do 9. července 2012.
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 318/2012 Sb., kterou se transponuje do českého právního řádu EPBD II.
Nové prováděcí předpisy zákona o hospodaření energií (zatím v návrhu)

 • Vyhláška o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů
 • Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů,
 • Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
 • Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Organizační pokyny

Seminář se uskuteční ve všech oblastech ČKAIT v termínech konec měsíce února – duben 2013. Seminář je jednodenní, s dobou trvání cca 6 hod. Každému tématu jsou věnovány dvě přednáškové hodiny (po 45 min.). Po první přednáškové hodině následuje přestávka cca 10 min., po ukončení každého bloku následuje přestávka cca 20 min. Členové ČKAIT se přihlašují na seminář v Oblastních kancelářích ČKAIT; přednostně ve své mateřské OK, kde jsou vedeni v evidenci. V případě, že jim termín semináře v mateřské OK nevyhovuje, mohou se přihlásit v jiné oblasti. Pokud bude zájemců v jednotlivých oblastech více, než činí kapacita přednáškového sálu, budou vypsány v oblasti semináře další. Semináře jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a účast bude hodnocena 1 kreditním bodem.

Pracovní skupina ČKAIT pro EPBD II
předseda prof. Prof. Ing. Karel Kabele

14. 12. 2012