Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická společenství a role měst a obcí v udržitelné energetice - seminář

Energetická společenství a role měst a obcí v udržitelné energetice - seminář

Přednášející:  Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. – ředitel – Pražské společenství obnovitelné energie

Anotace:  Města a obce mají významný potenciál pro realizaci projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Udržitelná energetika se stává jednou z klíčových oblastí rozvoje měst a obcí. Sdílení a vzájemná distribuce energie na lokální úrovni bude pro města a obce hrát čím dál významnější roli. Seminář se zaměří na základní aspekty energetického plánování ve městech a obcích, na proveditelné a potenciální projekty v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a pilotní přístupy k tvorbě energetických společenství.  

Program: 

  • Role měst a obcí v udržitelné energetice
  • Základy energetického plánování a energetický management měst a obcí
  • Projekty úspor energie a využití obnovitelných zdrojů na úrovni měst a obcí
  • Principy a činnosti energetických společenství
  • Energetická společenství – pilotní projekty
  • Diskuze, závěry

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 20.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 20062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
2 0005446 Ladislav Novotný
3 0006965 Ing. František Stejskal
4 0002634 Ing. Milan Melč