Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetické využití odpadů – webinář

Energetické využití odpadů – webinář

V rámci přednášky budou prezentovány výsledky z energetického zhodnocení alternativních paliv s využitím technologií termochemické konverze. Výsledky z experimentálních měření vycházejí z dlouhodobého testování s využitím unikátního polygonu pro demonstraci principu cirkulární ekonomiky v rámci CEET.

Hlavní odborné téma – program akce:

Tematické zpracování je v plném souladu s globálními cíli definovanými the European Green Deal a Fit for 55 a taktéž strategickými dokumenty na národní úrovni. Cílem prezentace je ukázat energetické zhodnocení alternativních paliv a jejich přeměna na užitečné formy energie včetně strategických chemických produktů s prioritou vodíkového hospodářství.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 3. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 1,5 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 0,5 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webináře Komory je možné absolvovat nejen online, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 7. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014484 Ing. Jiří Pokorný
2 0401469 Ing. Zdislav Mazur
3 1102889 Jana Greplová
4 1102643 Vratislav Bajgar
5 1006573 Ing. Jakub Holásek
6 1007056 Ing. Lucie Talašová
7 0014259 Ing. Aleš Mňuk
8 0202374 Ing. Marek Chval
9 1400701 Ing. Jiří Nahodil
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0008577 Ing. Zdeněk Volf
12 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
13 1202032 Ing. Pavel Šindler
14 0602720 Ing. Jan Hejcman
15 1007355 Ing. Petra Rybková
16 0301186 Jana Kožíšková
17 1102989 Ing. Miroslav Knápek
18 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
19 0600238 Pavel Nosek
20 1301777 Ing. Pavel Zapletal
21 1201361 Ing. Oldřich Uher Dr.
22 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
23 1300585 Ing. Jaroslav Lepcio
24 1202273 Ing. Pavel Hořava
25 1202391 Ing. Daniel Spáčil Ph.D.
26 0000836 Pavel Jenčík
27 1301537 Ing. Karel Vítek
28 0401726 Jiří Bauer
29 0401505 Ing. Pavel Titze
30 1006154 Mario Pakes
31 0012215 Ing. Jan Jiruška
32 1104019 Pavel Norek
33 1007399 Ing. Josef Filipi
34 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
35 1006558 Ing. Karel Bursík
36 0102524 Ing. Tomáš Marchal
37 1104460 Ing. David Prokop
38 1006962 Ing. Jan Procházka
39 0012663 Ing. Martin Kozojed
40 1007434 Ing. Jakub Dvořák
41 1202242 Ing. Jana Valentová
42 0013045 Ing. David Mareček
43 0402615 Ing. Filip Kail
44 1003401 Ing. Michal Gregor
45 0402669 Ing. Martin Pětník
46 0202264 Ing. Richard Horký
47 0013262 Ing. Jan Husa
48 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
49 0602918 Ing. Jan Kosek
50 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
51 0013251 Kryštof Rotkovský
52 1301844 Ing. Tomáš Macík
53 1301644 Ing. Luděk Onderka
54 1005318 Vladimír Lapčík
55 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
56 0009541 Ing. Karel Kozel
57 1201746 Ing. Martin Černý
58 0011253 Pavel Vokrouhlík
59 1000392 Ing. Miloš Černý
60 0300626 Milan Dlouhý