Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí, zakládání staveb

Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí, zakládání staveb

Webinář
22.11.2022 od 13:00 do 17:00

Přednášející: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice

Plánovaný program:

 1. Platné předpisy
 2. Geotechnický průzkum – zásady, výstupy, provádění zkoušky
 3. Zatřiďování a vlastnosti zemin a hornin
 4. Zásady navrhování geotechnických konstrukcí
  • Plošné základy
  • Pilotové základy
  • Opěrné konstrukce – zemní tlaky.
 1. Zásady návrhu zpevněných ploch staveniště
 2. Příklady výpočtu dle EC 7, plošný základ, pilota a zemní tlak.
Termín
Celková kapacita
230
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1103261 Ing. Petr Schneider
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 1100261 Ing. Ivo Helbich
4 0010589 Ing. Martin Vaníček Ph.D.
5 0012764 Ing. Přemysl Havlík
6 0201147 Ing. Karel Eliášek
7 1006215 Ing. Libor Helán
8 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
9 0008397 Ing. Vít Sekyra
10 0011638 Ing. Pavel Chmelík
11 0300898 Ing. Kamil Mazánek
12 0010633 Ing. Jan Vacík
13 0000863 Ing. Josef Prošek
14 0011838 Ing. Štěpán Thöndel
15 0013219 Ing. Mária Vaňková
16 0012981 Ing. Martin Wűnsche
17 0008133 Ing. Jan Mrzílek
18 0012533 Ing. Barbora Pilcová
19 0013539 Ing. Jiří Chodora
20 0014532 Ing. arch. Tomáš Kučera
21 0013063 Ing. Stanislav Kozák
22 0100368 Ing. Vladimír Soukup
23 0009562 Ing. František Bartoš
24 0010767 Ing. Marián Múdry
25 1103337 Ing. Pavel Šípek
26 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
27 1202084 Ing. Ondřej Volák
28 1004062 Ing. Drahomíra Matějáková
29 1104036 Ing. Petr Horký
30 1104010 Ing. David Šotkovský
31 0009139 Ing. Ivo Drozd
32 0500348 Ing. Aleš Vacek
33 1004424 Ing. Milan Pokorný
34 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
35 1005198 Ing. Petr Havel
36 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
37 0013555 Ing. David Dvořáček
38 0013755 Ing. Juraj Cholvádt Ph.D.
39 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
40 1101358 Ing. Libor Vlk
41 0007207 Ing. Jan Trnka
42 0009541 Ing. Karel Kozel
43 1400558 Ing. Tomáš Dvořák
44 3000270 Ing. Vladimír Piták
45 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
46 1006475 Ing. Libor Kožik
47 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
48 1006089 Ing. Josef Bíško
49 1103976 Ing. Jan Chalcař
50 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
51 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
52 1104032 Ing. Lukáš Ďuriš Ph.D.
53 1104465 Ing. Lukáš Dlouhý Ph.D.
54 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
55 1007247 Ing. Jan Šimon
56 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
57 1201494 Ing. Pavel Rada
58 1006188 Ing. Monika Fazekas
59 1003452 Ing. Miloslav Schneider
60 1202380 Ing. Jiří Petýrek
61 1002453 Ing. Eva Hebedová
62 1006022 Ing. Peter Trnka
63 0013451 Ing. Jiří Janků
64 0401459 Ing. Tomáš Macas
65 0701249 Ing. Jaroslav Trávníček
66 0102551 Ing. Emanuel Novák
67 1002817 Ing. Josef Doležal
68 0008162 Karel Sklenička
69 0009660 Ing. Jiří Pavelka
70 3000358 Ing. Juraj Frólo PhD.
71 1103505 Ing. Lukáš Volný
72 1001007 Ing. Aleš Čeleda
73 0012273 Ing. Alena Hasíková
74 0401802 Bc. Pavel Princ
75 0014006 Bc. Martin Juga
76 0602810 Ing. Jan Možíš
77 1004563 Ing. Jan Hladil
78 3000357 Ing. Tomáš Zalubel
79 1006045 Ing. Jakub Zedník
80 0602563 Ing. Jan Sekanina
81 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
82 0012143 Ing. Roman Kliment
83 0011907 Ing. Martin Šponar
84 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
85 1201790 Ing. Jiří Handl
86 0701656 Ing. Ondřej Jetmar
87 1006116 Ing. Jiří Kocourek
88 0009470 Ing. Jaroslav Plíva
89 1007038 Ing. Dušan Hradil
90 0010933 Ing. Ivana Fialová
91 1002282 Ing. Martin Pospíšil
92 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
93 0602868 Ing. Josef Fiedler
94 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
95 0014542 Ing. Michal Budina
96 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
97 1003308 Ing. Petr Češka
98 0011728 Ing. Tomáš Pecival
99 0701404 Ing. Jakub Hurčík
100 1006361 Ing. Tomáš Hübner
101 0201722 Ing. Jan Setikovský
102 0500981 Ing. Pavel Štípek
103 0013470 Ing. Jiří Bacony
104 0014290 RNDr. Karel Sosna Ph.D.
105 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
106 0501380 Ing. Milan Šilar
107 1302049 Ing. Vojtěch Šrámek
108 0004919 Ing. Petr Unger
109 0101168 Martin Kolouch
110 1301673 Ing. Petr Chytil
111 0013390 Ing. Ondřej Machek
112 1201998 Ing. Gabriela Handlová
113 1006652 Ing. Dominik Hochman
114 0701591 Ing. Petr Kunc
115 0402070 Lukáš Benda
116 0401419 Ing. Otakar Starý
117 0007840 Ing. Jiří Činka
118 1004755 Ing. Lukáš Loudil
119 0701654 Ing. Jan Chreno
120 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
121 0014134 Ing. Roman Skalický
122 1006556 Ing. Martin Chaloupka
123 0202046 Ing. Václav Peřina
124 1104221 Ing. Jan Maršálek
125 0014464 Ing. Kryštof Toman
126 0012977 Ing. Jan Weigl
127 0011285 Ing. Jan Čadílek
128 1006584 Ing. et Ing. Tomáš Neduchal
129 1400581 Ing. Michal Kot
130 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
131 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
132 0007695 Ing. Marie Wolfová
133 1202239 Ing. Petr Šedivý
134 0010690 Ing. Jakub Jirák
135 0602469 Ing. Václav Podlipný
136 0500347 Ing. Jiří Vaněk
137 0011035 Ing. Martin Tydlitát
138 1006426 Ing. Jaroslav Bartoň
139 0002428 Ing. Bohumil Kubín
140 0501040 Ing. David Mareček Ph.D.
141 1300112 Ing. Josef Pacula
142 0700056 Ing. Marie Kovandová
143 0014126 Ing. David Niče
144 1103417 Ing. Jana Opělová
145 0700040 Ing. Tomáš Doleček
146 1005667 Ing. Petr Válek
147 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
148 0102380 Michael Novák DiS.
149 0601797 Ing. Jiří Dostál
150 0014560 Ing. Jan Faltýnek Ph.D., MBA, EUR ING.
151 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
152 1201782 Ing. Libor Hradil
153 0402505 Michal Gaj
154 0012834 Mgr. Petr Olišar
155 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
156 0602782 Ing. Jakub Hrachovina
157 1006497 Ing. Mário Lenčéš
158 0011824 Ing. Miroslav Kroupar
159 0500360 Ing. Jiří Kubát
160 0201375 Ing. Pavel Spisar
161 1007089 Ing. Zdeňka Šulerová
162 0014318 Václav Chvojka
163 0009182 Ing. Libor Zedník
164 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
165 3000266 Ing. Gábor Szabó Ph.D.
166 1302290 Ing. Michal Bezruč
167 3000371 Ing. Igor Masaryk
168 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
169 1102643 Vratislav Bajgar
170 3000231 Ing. Tomáš Špitko
171 1002933 Ing. Miroslav Tomala
172 0701569 Ing. Pavel Hrobař
173 1004645 Ing. Marcel Skřivanek
174 1101121 Ing. Richard Žák
175 3000326 Ing. Soňa Augustinová
176 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
177 1005882 Ing. Martin Klíma
178 0012298 Ing. Jan Ježek
179 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
180 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
181 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
182 1103191 Ing. Jan Kajan
183 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
184 1007332 Ing. Radim Novák
185 1102342 Ing. Pavel Slíva
186 1006876 Ing. Martin Major
187 1005477 Ing. Radek Benc
188 0102359 Bc. Josef Maroušek
189 0011023 Ing. Jan Blažek
190 0008929 Ing. Jan Lukšo
191 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
192 0201509 Václav Fiala
193 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
194 0000226 doc. Ing. Jan Masopust CSc.
195 0009906 Ing. Antonín Chrást
196 1007267 Ing. Miroslav Volf
197 3000318 Ing. Peter Staš
198 1007279 Ing. Pavel Jurčo
199 1006735 Ing. Michal Strakon
200 1103648 Ing. Martin Staněk
201 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
202 0201257 Ing. Zbyněk Nový
203 1103910 Ing. Jiří Mašek
204 0500867 Ing. Petr Mocák
205 1302546 Ing. Lenka Greslová
206 1007206 Ing. Eva Bartolšic Moravcová
207 1302563 Ing. Jan Lobreis
208 1302453 Ing. Roman Jelínek
209 0201111 Ing. Martin Karafiát
210 1202108 Ing. Tomáš Jureček
211 0602720 Ing. Jan Hejcman
212 1006324 Ing. Jiří Vranečka
213 0009674 Ing. Tomáš Martinek
214 1007222 Ing. Radim Stloukal
215 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
216 1006240 Ing. František Pokorný
217 0701229 Ing. Martin Vašina
218 1004118 Mgr. Petr Vlček
219 1000909 Ing. Jaroslav Dvořák
220 0012405 Ing. Lukáš Grünwald
221 3000209 Mgr.inž. Andrzej Szalbót
222 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
223 0011556 Ing. Richard Laššák
224 0004336 Ing. Lubomír Šípek
225 1302467 Ing. Michal Křížek
226 1006778 Ing. David Tříska
227 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
228 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
229 1006672 Ing. Radim Holub
230 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.