Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Eurokódy – přednášky prof. Holického v elektronické podobě

Eurokódy – přednášky prof. Holického v elektronické podobě

Kancelář OK Brno získala svolení prof. Milana Holického ke zveřejnění jeho přednášek na téma:
Zásady navrhování podle Eurokódů
• Zatížení stálá a užitná v EN 1991-1-1
• Mimořádná zatížení podle ČSN EN 1991-1-7

Přednášky ve formátu pdf jsou v následujících přílohách.

09. 05. 2011