Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Dnem 31. 12. 2018 končí lhůta pro zapsání údajů o skutečném vlastníkovi obchodních korporací do neveřejné evidence vedené krajskými soudy. Skutečným vlastníkem je vždy fyzická osoba a proto se v této evidenci vedou základní údaje o takovýchto skutečných vlastnících.
Více se k uvedené problematice můžete dočíst např. na tomto odkazu: http://www.ak-rk.cz/blog/skutecny-majitel/. Povinnost uvedení skutečného majitele se vztahuje nejen na obchodní korporace, ale i na další právní subjekty zapsané v rejstřících.

Při vlastním zápisu použijte tento odkaz: http://issm.justice.cz, kde je nejen popis zákonné povinnosti, ale i příslušné formuláře nutné k podání. Zápis je možné provést v elektronické nebo listinné podobě. Elektronicky vyplněný formulář je možné vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává.

26. 11. 2018