Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Evropská profesní karta inženýra

Evropská profesní karta inženýra

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více na www.engineering-card.cz

06. 02. 2013