Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkurze na vodní dílo Hostivař v Praze

Exkurze na vodní dílo Hostivař v Praze

Exkurzí provází: Ing. Olgerd Pukl - Technický dozor stavby

Anotace:  Prohlídka s výkladem realizované stavby bezpečnostního přelivu na pravé straně přehradní hráze vodního díla Hostivař

Program: Exkurze na stavbu nového bezpečnostního přelivu na VD Hostivař v Praze

Doba trvání: 1hodina

Datum akce: 13.4.2023 od 10:00 hod

Sraz na exkurzi:   v 10:00 hodin v podhrází adresa: ul. K Jezeru, Praha 11 odbočka doleva po panelové cestě pod přehradu na zařízení staveniště u spodního vývaru - viz. mapa v příloze

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Doporučuje se pevná obuv a vlastní ochranné prostředky BOZP (helma a vesta). Stavba má omezený počet k dispozici.

Vstup pouze pro registrované - max. 30 osob

Termín
Celková kapacita
30
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102402 Jan Pošvic
2 0013257 Ing. Petr Müller
3 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
4 0007588 Václav Kopřiva
5 0501370 Ing. Michal Drobník
6 0014690 Ing. Štěpán Kohoutek
7 0002091 Ing. Václav Stáhala
8 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
9 0009060 Milan Janeček
10 0012797 Ing. Libor Kouřík
11 0013785 Ing. Michaela Petrová
12 1102215 Ing. Petr Magera
13 0002473 Ing. Zdeněk Viták
14 0013258 Ing. Martin Lexa
15 0007494 Ing. Pavel Purnoch
16 0013186 Ing. Jiří Šerý
17 0005086 Ing. Jan Pokorný
18 0009611 Ing. Jakub Štěrba
19 0009748 Ing. Milada Klimešová Ph.D.
20 0010111 Ing. Helena Ptáčková Ph.D.