Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkurze - nádrže na propan - Miele Uničov - pozor odložený termín

Exkurze - nádrže na propan - Miele Uničov - pozor odložený termín

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kancelář Olomouc Vás zve na odbornou exkurzi
Nádrže na propan - zdroj chladiv pro výrobu kondenzačních sušiček v Miele technika s.r.o. v Uničově a prohlídku části výrobních prostor.

V rámci investiční akce jsou instalovány dvě jednoplášťové zásobní nádrže chladiva, každá o objemu 40 m3, včetně rozvodu chladiva pro napojení na stávající rozvody. Nádrže jsou instalovány ve výrobním areálu firmy v Uničově. Zájemci uvidí nejen stavbu před dokončením, ale dozví se i zajímavé informace o bezpečnostních opatřeních. Součástí exkurze bude i prohlídka vybraných úseků výrobních prostor.

Termín konání: 06/ 2020 - bude upřesněno s ohledem na vývoj situace s výskytem Covid 19

Časový program: 15,00 hod. zahájení před vchodem do areálu firmy na Šumperské 1348, 783 91 Uničov
Doba trvání akce cca 1,5 hodiny

Program exkurze:

  • Základní informace o přípravě akce (obecně o zajištění investiční výstavby, zadání uživatele, dodavatelském systému a lhůtách výstavby).
  • Prezentaci projektu provede zpracovatel projektové dokumentace.
  • Informace o speciálních postupech stavby podá zástupce zhotovitele.
  • Na závěr proběhne komentovaná prohlídka stavby s průvodcem.

Cena: zdarma pro členy ČKAIT

Poznámka: vzhledem k počtu účastníků Vás žádáme o použití vlastních OOP (přilba, vesta). Navíc bude nutné na místě podepsat protokol o bezpečném chování v areálu závodu.

Bližší informace: Oblastní kancelář ČKAIT, Jungmannova 12, Olomouc, tel. 585 227 097

Další upozornění: Z důvodů bezpečnosti je omezen počet autorizovaných osob na 2 x 20.

Přihlášení je umožněno přes webové stránky ČKAIT.

Na první letošní exkurzi, se na shledanou s Vámi těší

Ing. Jiří Kožušníček
předseda oblastní kanceláře Olomouc

Termín
Celková kapacita
40
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 27
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
2 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
3 1200640 Ing. Vladimír Malaska
4 1201256 Ing. Jaromír Dejl
5 1201976 Ing. Jan Langer
6 1200454 Ing. Milan Švábeník
7 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
8 1202204 Jan Švéda DiS.
9 1200877 Ing. Josef Svoboda
10 1201361 Ing. Oldřich Uher Dr.
11 1202297 Ing. Vítězslav Špunda
12 1202111 Ing. Rostislav Grebík
13 1202217 Ing. František Valíček