Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkurze - Nová budova Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Exkurze - Nová budova Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Termín konání:
28.05.2024, 09:00 - 11:00
Místo konání:

Mapa 

 

Anotace:

Pětipodlažní fakulta je součástí kampusu VŠB - TUO v Ostravě Porubě. 

Ekonomická fakulta je nedílnou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. V budově na Sokolské třídě 33 sídlí od svého založení v roce 1977. Její prostory v současné době nesplňují požadavky především z hlediska infrastruktury, proto vedení univerzity rozhodlo o dislokaci Ekonomické fakulty z centra města do porubského kampusu. Budova je propojena se stávajícím objektem H.

Nová budova Ekonomické fakulty bude odpovídat standardům dnešních univerzitních budov, jedná se o pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Hochfief a Gemo.

 

Přednášející:

Ing. Juraj Anděl - vedoucí projektového týmu stavby z firmy Hochtief

Poznámky:

Podrobnější informace zašleme účastníkům cca týden před konáním akce.

Kontakt na organizátora:

Oblastní kancelář Ostrava

28.října 2663/150, 702 00 Ostrava

+420 555 508 432

ostrava@ckait.cz

 

Registrace do:
Počet účastníků: 20
Počet náhradníků: 5
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104036 Ing. Petr Horký
2 1102462 Marie Fojtíková
3 1102989 Ing. Miroslav Knápek
4 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
5 1102354 Ing. Petra Michalíková
6 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
7 1102104 Ing. Dušan Kryška
8 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
9 1100334 Ing. Tomáš Trčka
10 1101216 Ing. Dagmar Žižková
11 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
12 1100980 Ing. Jiří Kalvach
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba