Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkurze - Obnova areálu křížové cesty na Petříně

Exkurze - Obnova areálu křížové cesty na Petříně

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Areálem provází: arch. Miloslav Hanzl

Anotace: Na vrcholu Petřína se nachází památkově chráněný soubor drobných sakrálních staveb z období kolem roku 1740, který nedávno prošel náročnou obnovou. Areálem nás provede architekt Miloslav Hanzl, který se celoživotně zabývá architekturou v oblasti památkové péče a stál u zrodu i realizace projektu obnovy areálu na Petříně.

Program:

Sraz pod rozhlednou. Vycházka areálem křížové cesty včetně kaplí Božího hrobu a Kalvárie s odborným výkladem.

 

Místo konání: Praha 1, Petřín, sraz pod rozhlednou. Vycházka se koná za každého počasí.

Datum konání: 4.8. 2021

Čas konání: 15.00 - 17.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s. r. o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

 

Počet účastníků je omezen, závazné přihlášky přijímá:
Ing. Miroslava Rychetská, mrychetska@ic-ckait.cz, tel. 227 090 224

Při přihlášení prosíme uvést jméno, členské číslo a e-mailovou adresu. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn částkou 300 Kč.

Termín