Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Experimentální vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí - seminář

Experimentální vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí - seminář

Přednášející:

Ing. Martin Krejcar, CSc. (experimentální vyšetřování konstrukcí)

Ing. Petra Chlopčíková (diagnostický průzkum konstrukcí, experimentální měřicí technika)

Anotace: Přednáška bude věnována experimentálnímu vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí metodami statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Pro komplexní pohled na problematiku ověřování skutečného stavu stavebních objektů bude stručně pojednáno také o souvisejících postupech, zejména o prohlídkách konstrukcí a o diagnostickém průzkumu zaměřenému převážně na vyšetřování materiálových, případně i geometrických parametrů stavebních konstrukcí. Dále bude prezentován přehled experimentálních metod z hlediska standardních i nestandardních (v normách neuvedených) postupů včetně podrobnějšího popisu metod, úskalí při plánování experimentů a přípravě podkladů, realizace na místě, vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků. Budou též zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých metod, jejich přednosti a nedostatky, vhodnost a nevhodnost pro naplnění účelu měření v obecných případech. Větší část přednášky pak bude věnována konkrétním experimentálním měřením, která budou rozebrána z hlediska účelu měření, použitých metod, způsobu realizace na místě, přehledu výstupů z měření, interpretace získaných výsledků a obecných závěrů pro obdobné případy. Vybrány budou zejména případy zajímavé z hlediska metodiky vyšetřování, ale také stavby, které byly problematické z hlediska jejich stavu (stáří, degradace, poruchy). Postupně zde budou prezentována experimentální měření na stavbách pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství i mostního stavitelství (mosty a lávky).

Program:

 1. Úvodní slovo, přehled náplně přednášky.
 2. Komplexní systém používaný pro zjišťování skutečného stavu konstrukcí.
 3. Diagnostický průzkum (Ing. P. Chlopčíková).
 4. Přehled experimentálních metod.
 5. Experimentální metody využívající postupy statiky stavebních konstrukcí.
 6. Experimentální metody využívající postupy dynamiky stavebních konstrukcí.
 7. Dlouhodobá sledování stavu konstrukcí.
 8. Měřicí technika a vybavení moderní akreditované laboratoře (Ing. P. Chlopčíková).
 9. Vyšetřování skutečného stavu staveb pozemního stavitelství (podzemí Stalinova pomníku na Letné v Praze, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha). - 2 -
 10. Vyšetřování skutečného stavu staveb inženýrského stavitelství (základy spalovacích a parních turbogenerátorů v elektrárně Počerady, nejvyšší komín v Evropě v Trbovlje (Slovinsko), ocelové komíny (Arab Potash Company Jordánsko), komín v areálu Škoda Mladá Boleslav)
 11. Vyšetřování skutečného stavu mostů a lávek (most na ulici Jateční v Plzni, most Hapalova v Brně, významné silniční mosty v Praze, Nuselský most, most Staňkov, tramvajový most Barrandov Praha, železniční most Česká Skalice, oblouková lávka Černý kříž Šumava, lávka přes Orlici v Hradci Králové, zavěšená lávka nad tratí Ústí Most atd.)
 12. Dlouhodobé sledování mostů (most na ulici Jateční v Plzni, mosty v Praze - Nuselský, Hlávkův, Štefánikův, Čechův, most na D8 u Prackovic nad Labem)

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro, posluchárna

Datum konání:  4. 4. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: Hana Hričinová, tajemnice oblasti Plzeň, tel.: 734 860 963, e-mail: plzen@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Plzeň, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na plzen@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na plzen@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009449 Ing. Jan Štěpán
2 0002205 Ing. Václav Doležal