Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Experimentální vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí - webinář

Experimentální vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí - webinář

Přednášející:

Ing. Martin Krejcar, CSc. (experimentální vyšetřování konstrukcí)

Ing. Petra Chlopčíková (diagnostický průzkum konstrukcí, experimentální měřicí technika)

Anotace: Přednáška bude věnována experimentálnímu vyšetřování skutečného stavu stavebních konstrukcí metodami statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Pro komplexní pohled na problematiku ověřování skutečného stavu stavebních objektů bude stručně pojednáno také o souvisejících postupech, zejména o prohlídkách konstrukcí a o diagnostickém průzkumu zaměřenému převážně na vyšetřování materiálových, případně i geometrických parametrů stavebních konstrukcí. Dále bude prezentován přehled experimentálních metod z hlediska standardních i nestandardních (v normách neuvedených) postupů včetně podrobnějšího popisu metod, úskalí při plánování experimentů a přípravě podkladů, realizace na místě, vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků. Budou též zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých metod, jejich přednosti a nedostatky, vhodnost a nevhodnost pro naplnění účelu měření v obecných případech. Větší část přednášky pak bude věnována konkrétním experimentálním měřením, která budou rozebrána z hlediska účelu měření, použitých metod, způsobu realizace na místě, přehledu výstupů z měření, interpretace získaných výsledků a obecných závěrů pro obdobné případy. Vybrány budou zejména případy zajímavé z hlediska metodiky vyšetřování, ale také stavby, které byly problematické z hlediska jejich stavu (stáří, degradace, poruchy). Postupně zde budou prezentována experimentální měření na stavbách pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství i mostního stavitelství (mosty a lávky).

Program:

 1. Úvodní slovo, přehled náplně přednášky.
 2. Komplexní systém používaný pro zjišťování skutečného stavu konstrukcí.
 3. Diagnostický průzkum (Ing. P. Chlopčíková).
 4. Přehled experimentálních metod.
 5. Experimentální metody využívající postupy statiky stavebních konstrukcí.
 6. Experimentální metody využívající postupy dynamiky stavebních konstrukcí.
 7. Dlouhodobá sledování stavu konstrukcí.
 8. Měřicí technika a vybavení moderní akreditované laboratoře (Ing. P. Chlopčíková).
 9. Vyšetřování skutečného stavu staveb pozemního stavitelství (podzemí Stalinova pomníku na Letné v Praze, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha). - 2 -
 10. Vyšetřování skutečného stavu staveb inženýrského stavitelství (základy spalovacích a parních turbogenerátorů v elektrárně Počerady, nejvyšší komín v Evropě v Trbovlje (Slovinsko), ocelové komíny (Arab Potash Company Jordánsko), komín v areálu Škoda Mladá Boleslav)
 11. Vyšetřování skutečného stavu mostů a lávek (most na ulici Jateční v Plzni, most Hapalova v Brně, významné silniční mosty v Praze, Nuselský most, most Staňkov, tramvajový most Barrandov Praha, železniční most Česká Skalice, oblouková lávka Černý kříž Šumava, lávka přes Orlici v Hradci Králové, zavěšená lávka nad tratí Ústí Most atd.)
 12. Dlouhodobé sledování mostů (most na ulici Jateční v Plzni, mosty v Praze - Nuselský, Hlávkův, Štefánikův, Čechův, most na D8 u Prackovic nad Labem)

Místo konání: online

Datum konání:  4. 4. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: Hana Hričinová, tajemnice oblasti, tel.:734 860 963, e-mail: plzen@ckait.cz

 

Pro členy ČKAIT uzdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Plzeň, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na plzen@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na plzen@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář zhlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto zhlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné zhlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201952 Ing. Pavel Rybár Ph.D., Ph.D.
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 1300638 Ing. Oldřich Sobek
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 0602920 Ing. Marek Lokvenc
6 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
7 1006116 Ing. Jiří Kocourek
8 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
9 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
10 0011025 Jiří Kudrna
11 0202082 Ing. Vít Pospíšil
12 1007109 Ing. Aleš Kupča
13 0000898 Ing. Pavel Mattuš
14 1102756 Ing. Jiří Novotný
15 0400287 Ing. Lenka Purkytová
16 1102964 Jaromír Mičulek
17 0005586 Miloš Plaňanský
18 0010767 Ing. Marián Múdry
19 0011708 Ladislav Krešne
20 0102334 Ing. Vít Hošek
21 0010760 Ing. Petr Bílek
22 0009541 Ing. Karel Kozel
23 0012532 Ing. Radek Hrma
24 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
25 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
26 0601652 Ing. Monika Kopecká
27 1006574 Ing. Tomáš Holásek
28 3000220 Ing. Katarína Maĺárová
29 1103976 Ing. Jan Chalcař
30 1103054 Ing. Petr Krajčí
31 0500348 Ing. Aleš Vacek
32 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
33 1006475 Ing. Libor Kožik
34 0602380 Kamil Tříska
35 1004979 Ing. Ilona Janíková
36 1007162 Ing. Róbert Tomov
37 0401611 Václav Řeháček
38 0011285 Ing. Jan Čadílek
39 1006551 Ing. Petr Málek
40 0007207 Ing. Jan Trnka
41 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
42 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
43 0602487 Ing. Petr Bek
44 1100742 Ing. Josef Waclawek
45 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
46 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
47 0009674 Ing. Tomáš Martinek
48 1007020 Filip Vaníček
49 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
50 0602861 Ing. Jiří Bubník
51 1006089 Ing. Josef Bíško
52 1202084 Ing. Ondřej Volák
53 0501370 Ing. Michal Drobník
54 0500170 Ing. Jiří Bittmann
55 1103910 Ing. Jiří Mašek
56 1201335 Ing. Radek Janka
57 1004201 Ing. Jan Matějíček
58 1001258 Ing. Vítězslav Židek
59 0009306 Martin Červený
60 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
61 1302253 Ing. David Zapletal
62 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
63 1003452 Ing. Miloslav Schneider
64 1003093 Ing. Rostislav Bílek
65 0300128 Ing. Ivo Čechman
66 1001259 SIng. Jaromír Bartoněk
67 1301673 Ing. Petr Chytil
68 0012490 Ing. Petr Duník
69 1006672 Ing. Radim Holub
70 0014484 Ing. Jiří Pokorný
71 3000367 Ing. Richard Hlinka
72 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
73 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
74 1007355 Ing. Petra Rybková
75 1006497 Ing. Mário Lenčéš
76 0003296 Ing. Erika Malá
77 0600582 Ing. František Futera
78 0011035 Ing. Martin Tydlitát
79 0501215 Ing. Petr Řezka
80 0013852 Ing. Jan Borový
81 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
82 1302408 Ing. Libor Gášek
83 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
84 1006324 Ing. Jiří Vranečka
85 0601235 Ing. Milan Martinec
86 1004579 Ing. Petr Binka
87 0100799 Ing. Jiří Bešta
88 1103417 Ing. Jana Opělová
89 1007341 Ing. Michal Špiroch
90 0011693 Ing. Antonín Novák
91 0010487 Ing. Hana Tůmová
92 1101182 Ing. Roman Stoček
93 0013583 Ing. Ondřej Prášek
94 1201998 Ing. Gabriela Handlová
95 0014289 Ing. Jan Hercík
96 0101168 Martin Kolouch
97 0000863 Ing. Josef Prošek
98 0401726 Jiří Bauer
99 1104362 Ing. Michal Kropáček
100 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
101 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
102 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
103 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
104 1100207 Ing. Jan Blažík
105 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
106 1102342 Ing. Pavel Slíva
107 1102643 Vratislav Bajgar
108 1002453 Ing. Eva Hebedová
109 1002933 Ing. Miroslav Tomala
110 1006496 Ing. Jakub Pecha
111 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
112 0301505 Miroslav Mrázek
113 1400732 Ing. Miroslav Bém
114 1103418 Ing. Jan Lukáš
115 0601870 Ing. Jan Felgr
116 0014436 Petr Tomášek DiS.
117 1200533 Ing. Pavel Grňa
118 0202410 Ing. Petr Víšek
119 0201981 Ing. Tomáš Horejš
120 0013911 Ing. Michal Soukup
121 0000836 Pavel Jenčík
122 0000815 Ing. Aleš Prause
123 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
124 0009820 Ing. Petr Kuba
125 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
126 0013470 Ing. Jiří Bacony
127 0006856 Ing. Petr Červenka
128 0014423 Ing. Tibor Jéger
129 0102237 Mgr. Pavel Pupík
130 0201177 Pavel Ulč
131 0011961 Ing. Martin Čermák
132 0011671 Ing. Roman Franěk
133 0009044 Ing. Jan Skála
134 1104491 Ing. Barbora Pavelková
135 1101649 Ing. Ivan Machus
136 0014023 Michal Hrnčíř
137 0100645 Ing. Jan Holeček
138 0500491 Günter Hanisch
139 0014926 Ing. Martin Ujházi
140 0500593 Ing. Petr Hrubý
141 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
142 1004424 Ing. Milan Pokorný
143 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
144 1005071 Ing. Milan Navrátil
145 1002570 Ing. Radek Holásek
146 1103020 Ing. David Sedláček
147 1201746 Ing. Martin Černý
148 0003670 Ing. Markéta Zrnová
149 1103779 Ing. Jiří Záškodný
150 3000358 Ing. Juraj Frólo PhD.
151 0005478 Ing. Petr Kaplan
152 1103861 Ing. Lukáš Telička
153 0101211 Ing. Iva Kálalová
154 0402678 Ing. Marie Peterková