Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000001
Mach
Václav
IG00; IM00; IS00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)