Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000004
Najdekr
Miroslav
16. 12. 1974
IP00; IS00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Real Consult
Projektant; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektování ocelových, dřevěných, betonových, zděných konstrukcí, znalectví - specialiazce ocelové, dřevěné konstrukce, ceny a odhady nemovitostí
Autorizace, soudní znalec
ČSSI, ČKAIT
Angličtina
Úřad Města Olomouce, Živnostenská pojišťovna, Společnost pro stavební právo Praha, Český rozhlas Praha