Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000005
Rusek
Bohumil
Ing.
10. 01. 1939
IG00; IP00; IS00
Adresa kontaktní
Na Konečné 1016
Hradec Králové 9
50009
+420495270239
kkrusek@gybon.cz
Adresa pracoviště
Ing. Bohumil Rusek - konstrukční kancelář
Jižní 870
Hradec Králové 3
50003
+420602188890
kkrusek@gybon.cz
12950301
Projektant; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektování staveb, odborné posudky z oblasi statiky staveb
Autorizovaný inženýr v oborech: Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb, geotechnika.
ČKAIT, ČSSI
Ruština, Němčina - pasivně, Angličtina - pasivně