Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000005
Rusek
Bohumil
10. 01. 1939
IG00; IP00; IS00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Ing. Bohumil Rusek - konstrukční kancelář
Projektant; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektování staveb, odborné posudky z oblasi statiky staveb
Autorizovaný inženýr v oborech: Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb, geotechnika.
ČKAIT, ČSSI
Ruština, Němčina - pasivně, Angličtina - pasivně