Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000019
Křeček
Pavel
II00; IV00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
KOMPRIN s. r. o.
Projektant; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Inženýrské sítě, vodohospodářské stavby, komplexní projekty
ČSSI
Pasivně Angličtina, němčina, Ruština