Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000035
Barták
Jiří
prof. Ing.
DrSc.
13. 06. 1939
IG00
Adresa kontaktní
Jeremenkova 1018/64
Praha 4
14700
bartakj@fsv.cvut.cz
Adresa pracoviště
Pedagogická činnost; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Geotechnika - zakládání staveb a podzemní stavby, mechanika hornin, stabilita skalních stěn
Soudní znalec o oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace zakládání staveb a podzemní stavby. Autorizace pro obor geotechnika.
Česká geotechnická společnost ČSSI, Česká tunelářská asociace ITA/AITES
Ruština, angličtina.
Who is....? (v České republice)