Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000036
Bašta
Bedřich
Ing.
30. 09. 1925
IV00
Adresa kontaktní
Bítovská 1220/28
Praha 4
14000
607919977
basta@upcmail.cz
Adresa pracoviště
Projektant
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
projekce hydrotechnických staveb
expert UNDP, člen komisí ČVUT, ČKAIT,
anglicky, německy, francouzsky
vedoucí oboru hydrotechniky Hydroprojekt, úsek. projekt. elektrárny Orlík, hlavní inž. projektů:VD Nechranice, Využití Sávy - Jugoslávie, Uda Valawe-Ceylon, Kagera River - Tanzánie, Mano River- Liberie, CHA Centro - Cuba