Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000122
Michalec
Vladimír
Ing.
06. 12. 1946
IV00
Adresa kontaktní
Hejtmanská 262/14
Praha 14
19800
281864191
michalec.vladimir@tiscali.cz
Adresa pracoviště
Ing. Vladimír Moravec - MM Consult
Hejtmanská 262
Praha 9
19800
281864191
michalec.vladimir@tiscali.cz
10179097
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Vodohospodářské stavby, územně - plánovací dokumentace, územní systémy ekologické stability, stavby pro životní prostředí
Autorizace - projektant ÚSES u ČKA
ČKAIT, ČKA