Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000206
Bukáček
Jan
Ing.
ID00
Adresa kontaktní
Boudy 1
Sedlčany
26401
+420737433139
jan.bukacek@c-mail.cz
Adresa pracoviště
Projektant; Technický dozor
Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonávající činnost podle tohoto zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
letiště, pozemní komunikace
angličtina ruština