Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000208
Kupilík
Václav
doc.Ing.
CSc.
IH00; IP00
Adresa kontaktní
Žalanského 1399/59a
Praha 6 - Řepy
16300
vaclav.kupilik@volny.cz
Adresa pracoviště
ČVUT Stavební fakulta
Thákurova 7
Praha 6 - Dejvice
16629
Výzkumná činnost; Pedagogická činnost; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Pedagog na katedře konstrukcí pozemních staveb: zaměření požární bezpečnost staveb, zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí včetně radonu, technicko - fyzikální analýza staveb, životnost staveb
Soudní znalec v oboru stavebnictví - specializace rekonstrukce a poruchy staveb, težní odhadce nemovitostí, Ao v oboru pozemní stavby, zvláštní způsobilost pro projektování
ČKAIT, ČKOM - Česká komora odhadců majetku, České společnosti chemické
Aktivně: Angličtina, Ruština, Pasivně: Němčina, Francoužština