Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000223
Marek
Stanislav
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Nad Kazankou 173/49
Praha - Troja
17100
marek@projektovyatelier-m.cz
Adresa pracoviště
Atelier M - Ing. Marek
Poupětova 3
Praha 7
17004
atelier-m@vony.cz
13827561
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Architektonické studie, komplexní projektová dokumentace, inženýrská činnost, propočty, rozpočty - ekonomie, autorský a technický dozor, statické posudky, pasportizace, geodetická činnost
2 leté postgraduální studium na AVU obor architektura
ČKAIT, ČSSI
Angličtina, Němčina, Ruština
Reference o našich realizovaných stavbách předložíme na požádání