Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000226
Masopust
Jan
doc. Ing.
CSc.
29. 01. 1946
IG00
Adresa kontaktní
Potoční 123
Horoušany
25082
602577028
geo.masopust@seznam.cz
Adresa pracoviště
-- (v penzi)
Pedagogická činnost; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonávající činnost podle tohoto zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Profesní zaměření - geotechnika: zakládání staveb obecně, hlubinné zakládání staverb, metody zajišťování stavebních jam, metody zlepšování vlastností základových půd činnost pedagogická (VUT Brno),
činnost expertní - soudní znalec o oboru stavebnictví, odvětví různá, zaměření: inženýrská geologie, mechanika zemin, zakládání staveb, člen zkušební komise pro udělování autorizací v oboru geotechnika, předseda technického výboru Evropské asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb za Českou republiku, člen výboru České geotechnické společnosti
němčina, angličtina
viz soupis publikovaných a realizovaných prací v systému Apollo na VUT Brno