Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000235
Protiva
Pavel
Ing.
27. 01. 1960
IH00; IP00
Adresa kontaktní
Jurkovičova 962/16
Praha 11
14900
721835527
protiva.pavel@seznam.cz
Adresa pracoviště
14900
18639682
Projektant; Technický dozor; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Pozemní stavby všeho druhu včetně řešení požární bezpečnosti těchto staveb - projektování a realizace
Odborná způsobilost podle §11 zákona o PO ČNR č. 133/85 Sb., specialista na požární bezpečnost historických staveb
ČKAIT
Němčina - pasivně