Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část

Datum narození

Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Praktická forma výkonu činnosti ve výstavbě
Právní forma podnikání (zaměstnání)
Specifické formy výkonu činnosti
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)