Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000280
Pilvein
Josef
Ing.
17. 05. 1953
ID00; IT00
Adresa kontaktní
K Václavce 1237/6
Praha - Kunratice
14800
608315701
pilvein@quick.cz
Adresa pracoviště
OSVČ - Josef Pilvein - DESIGN
K Václavce 1237/6
Praha 4 - Kunratice
14800
608315701
pilvein@quick.cz
12609862
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Dopravní stavby, městská hromadná doprava, automobilové opravárenství, ČSPL, dopravní inženýrství a jiné.
Autorizace - dopravní stavby a technologická zařízení staveb
ČSSI, ČKAIT
Pasivně angličtina, Ruština
Projekční činnost 1978-2002 od projektanta, zodpovědného projektanta až po hlavního inženýra projektu, projektového manažera a ředitele střediska, od roku 2003 jako OSVČ