Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0000507
Naar
Jiří
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Luka pod Medníkem 159
Jílové u Prahy
25401
klodo@volny.cz
Adresa pracoviště
Ing. Jiří Naar LUNASTAV
Luka p.Medníkem 189
Jílové u Prahy
25401
12250970
Stavitel; Technický dozor; Organizace a řízení ve státní správě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Pozemní stavby, inž. Sítě výstavba rodinných domů, MěÚ Jílové u Prahy - komise rozvoje + územní plán, rada MěÚ
Autorizace - pozemní stavby
Němčina - pasivně
Od roku 1990 - stavby Rd - 26 staveb