Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0001138
Toman
Jaroslav
Ing.
21. 07. 1961
TP00
Adresa kontaktní
Jabkenice 79
Mladá Boleslav
29445
775979828
toman.jaro@seznam.cz
Adresa pracoviště
Jaroslav Toman
Jana Palacha 1108
Mladá Boleslav
29301
775979828
toman.jaro@seznam.cz
13732226
Projektant; Stavitel; Technik; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
návrhy a projekty RD, rozpočty a kalkulace pozemních staveb, odborné posudky staveb, technický dozor výstavby pro stavebníka/investora, inženýrská činnost-zajištění povolení a kolaudace staveb, oceňování nemovitostí
Certifikát oceňování nemovitostí
ČKAIT Praha
ruština, angličtina
množství stavebníků/investorů RD na okrese Mladá Boleslav, spolupráce s LIMISTAV s.r.o. Mladá Boleslav resp. VLADIMÍR ŠULC-stavební firma Mladá Boleslav resp. s REKOSTAV MB s.r.o.