Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0001177
Žák
Michal
Ing.
ID00
Adresa kontaktní
K vodárně 451
Čerčany
25722
michal.zakk@seznam.cz
Adresa pracoviště
Stavbyvedoucí; Technický dozor; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)