Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0002769
Dvořák
Igor
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Kubištova 1102/1
Praha 4
14000
737256518
dvorak.igor@volny.cz
Adresa pracoviště
Technický dozor; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)