Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0004974
Salava
Jiří
Ing.
01. 11. 1949
IP00
Adresa kontaktní
Čihákova 412/4
Poděbrady
29001
725385255
salavaj@centrum.cz
Adresa pracoviště
Ing. Jiří Salava
Čihákova 412
Poděbrady
29001
725385255
salavaj@centrum.cz
45827371
Projektant; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Výkon technického dozoru na stavbách, supervize projektů
Koordinátor BOZP na stavbách eč. SGS 029/2009
Anglicky, rusky