Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0005698
Krob
Rudolf
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Devonská 1242/14
Praha 5
15200
776289522
krobr@seznam.cz
Adresa pracoviště
Ing. Rudolf Krob
Sokolovská 560
Kadaň
43201
776289522
scala@email.cz
10151575
zelenausporam-penb.cz
Projektant; Stavitel; Technik; Stavbyvedoucí; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonávající činnost podle tohoto zákona
Projektant Nová zelená úsporám; Dodavatel Nová zelená úsporám; Energetický specialista; Fototermika; Tepelná čerpadla
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
osoba oprávněná provádět PENB -průkazy energetické náročnosti budov ( oprávnění od MPO ČR) Energetický specialista