Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0005926
Urválek
Jaroslav
24. 08. 1943
TP00
Adresa kontaktní
Sokolská 1058/16
Mělník
27601
736651847
urvalek.stavby@quick.cz
Adresa pracoviště
Projektant; Stavitel; Technik; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Energetický specialista
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Energetický expert, provádění výpočtů energetické náročnosti budov
Asociace energetických specialistů