Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0008412
Chrobok
Pavel
24. 02. 1976
IP00; TE02; IV00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Projektant; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Společník veřejné obchodní společnosti
Projektant Nová zelená úsporám; Statické posudky; Malé ČOV, studny
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)