Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0010853
Kolací
Silvie
Ing.
16. 06. 1981
IP00; IH00
Adresa kontaktní
Krymlov 39
Oleška
28163
604890658
silviekolaci@jsprojekt.cz
Adresa pracoviště
JS Projekt
Krymlov 39
Oleška
28163
311440099
info@jsprojekt.cz
71507566
www.jsprojekt.cz
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
požárně bezpečnostní řešení staveb, posudky v oblasti tepelné techniky, projektování pozemních staveb
autorizace ČKAIT v oboru Požární bezpečnost staveb, autorizace ČKAIT v oboru Pozemní stavby, energetický expert s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov, specialista v oblasti požární bezpečnosti historických staveb
viz webové stránky