Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0011564
Zdražila
Tomáš
IG00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)