Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0011664
Nekvinda
Lukáš
Ing.
IE01; TV02
Adresa kontaktní
Světnov 192
Světnov
59102
nekvinda@tzbplan.cz
Adresa pracoviště
TZBplan, s.r.o.
Dolní 165/1
Žďár nad Sázavou
59101
776294225
nekvinda@tzbplan.cz
www.TZBplan.cz
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Projektant Nová zelená úsporám; Energetický specialista; Malé ČOV, studny
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
projekce technických zařízení budov, inženýrských sítí a energetiky staveb (PENB, NZÚ).
www.TZBplan.cz