Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0011714
Nebeský
Tomáš
Ing.arch.
09. 01. 1970
IP00
Adresa kontaktní
Okruhová 629
Praha 5
15500
+420602616084
tomasnebesky@skystav.cz
Adresa pracoviště
SKYSTAV s.r.o.
Příčná 14/1419
Rudná
25219
info@skystav.cz
27099474
www.skystav.cz
Projektant; Stavbyvedoucí; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Vývoj, projektování a realizace úsporných staveb. Důraz je kladen zejména na koncepci pasivní stavby od začátku návrhu. Rozumně používáme moderní technologie stavby a formy. které odpovídají 21.století. Architektura a technologie jsou pro nás prostředkem nikoliv cílem.
PHPP, Energetický poradce, Energetické hodnocení budov, Diagnostika budov, Termovizní měření,
ČKAIT, ČDF, SOV, IPPS (Německo)
Anglický jazyk, německý jazyk
viz www.skystav.cz