Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0011752
Lomnický
Petr
Ing.
29. 06. 1978
IV00
Adresa kontaktní
Hlavní 16
Vodochody
25069
603114507
petr@lomnicky.cz
Adresa pracoviště
Ing. Petr Lomnický
Hlavní 16
Vodochody
25069
603114507
petr@lomnicky.cz
76158942
www.lomnicky.cz
Projektant; Stavitel; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Malé ČOV, studny
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
ČKAIT
http://www.lomnicky.cz/reference.php