Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0011825
Zíka
Jan
26. 06. 1979
IP00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Technický dozor; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektový a stavební management, technický dozor
Autorizace v oboru pozemní stavby
angličtina, španělština