Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0012186
Zeman
Libor
ID00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Projektant
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektant silničních staveb
Angličtina aktivně (2,5 roku na pozici silniční projektant ve Velké Británii)