Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0012242
Netušil
Michal
Ing.
Ph.D.
IS00; IH00
Adresa kontaktní
Družstevní Ochoz 1382/29
Praha 4
14000
+420724685264
projekty@bozp-po.cz
Adresa pracoviště
Projektant; Výzkumná činnost; Pedagogická činnost
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Požárně bezpečnostní řešení, projekce - nosné konstrukce ze skla, ocelové konstrukce, lanové konstrukce a konstrukce z předepnutých textilních membrán a nerezových sítí
autorizace: požární bezpečnost staveb, statika a dynamika staveb
COST TU0905, ECCS TC14
Angličtina, němčina