Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0013699
Rech
Karel
Ing. arch.
IP00
Adresa kontaktní
Luhovská 1730/5
Praha 8
18200
604525020
karel@archfeel.cz
Adresa pracoviště
Projektant
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)