Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0014737
Hodický
Kamil
PhD.
04. 10. 1985
IS00
Adresa kontaktní
Revoluční 1811
Uherský Brod
68801
hodickyk@gmail.com
Adresa pracoviště
Projektant
Statické posudky
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)