Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0100387
Kraftová
Martina
TP00
Adresa kontaktní
Střelnická II 226/12
Tábor
39001
381251542
kraft_projekty@volny.cz
Adresa pracoviště
projekty-kraftova@centrum.cz
www.projekty-rozpocty.cz
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektování a kalkulace pozemních staveb