Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0102129
Štěrba
Jiří
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Zahradní 370
Hrdějovice
37361
608824718
info@jiristerba.cz
Adresa pracoviště
Ing. Jiří Štěrba
Zahradní 370
Hrdějovice
37361
608824718
info@jiristerba.cz
76640736
www.jiristerba.cz
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Projektant Nová zelená úsporám; Energetický specialista
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
ENERGETIKA STAVEB
- průkazy ENB
- energetické hodnocení pro dotační programy IROP a NZÚ PROJEKČNÍ ČINNOST
- projekty pro SP jednoduchých staveb (RD, apod.)
- návrhy a posuzování skladeb a detailů (vč. teptech posouzení 1-D, 2D)
Oprávnění MPO pro energetickou certifikaci budov (průkazy ENB). Číslo oprávnění 0941.
Viz web.